“ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ”

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่