หน้าแรก > ค้นหาแพทย์ > สาขาศัลยกรรมระบบประสาท
สาขา   

     
  ชื่อแพทย์: นพ.อรุณ กิจมหาตระกูล
  สาขา: ศัลยกรรมระบบประสาท
   
 

การศึกษา

  • 2533  แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2537  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประสาทศัลยแพทย์  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2537 - 2544
  • ประสาทศัลยแพทย์  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ( 1 กันยายน 2544 )

การฝึกอบรมและดูงาน

  • ดูงานด้านประสาทศัลยศาสตร์ Department of Surgery, Division of Neurological Surgery, Saint Louis
    University, Saint Louis, MO, USA
  • ประชุม Congress of Neurological Surgeons   McCormick Place, Chicago, IL, USA

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ศัลยแพทย์ประสาท  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ตำแหน่งอื่นๆ

  • กองบรรณาธิการ วารสาร ประสาทศัลยศาสตร์  วิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา
จันทร์ 13.00 - 17.00 น.
อังคาร - ศุกร์ 08.00 -17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 12.00 น.
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0 7427 2800
โทรสาร : 0 7427 2840
อีเมล์ :
     
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
การ์ดเยี่ยมไข้ออนไลน์ เบบี้ออนไลน์ ระบบจัดการข้อมูล ระบบเช็คอีเมล์